Mart 25, 2024

Değerler ve Transaksiyonel Analiz / Buyçe Tarhan

Değerler Ve Transaksiyonel Analiz: Sağlıklı İlişkiler Ve Kişisel Gelişim İçin Anahtarlar   Günümüzün karmaşık dünyasında, ilişkilerimizi, iletişimimizi ve davranışlarımızı anlamak ve geliştirmek için değerlerimizi ve transaksiyonel […]
Ocak 11, 2024

Transaksiyonel Analiz’in Temel Felsefesi ve Prensipleri

TA’in felsefesi insanla yaşamla, değişimle ilgili varsayımları içerir. Belli başlı varsayımları aşağıda özetlenmiştir: İnsanlar OK’dir                                                                                                                          Tüm insanların özü iyidir ve bu, davranışlarından daha önemlidir. TA bunu […]
Ocak 9, 2024

Transaksiyonel Analiz Kuramın Doğuşu ve Gelişimi

Transaksiyonel Analiz Kuramının yaratıcısı Eric Berne 1910 Montreal doğumludur. Annesi profesyonel yazar, babası hekim olan Berne, tıp eğitimini takiben Amerika’ya göç etmiş ve burada psikiyatri stajına […]
Ocak 8, 2024

Transaksiyonel Analiz (TA) Kuramının Amacı

TA kişiye özerklik kazandırmaya çalışır. Herkes kendi duygu, düşünce ve davranışlarından sorumludur.  Bir başkasının kendisini iyi ya da kötü hissetmesini sağlamak mümkün olmadığı gibi başkalarının nasıl […]
Ocak 8, 2024

Transaksiyonel Analiz (TA) Nedir?

TA kuramı kolay ve anlaşılır bir model üzerine oturtulmuştur. Psikoanalitik düşünceden doğmuş, ancak psikoloji dünyasında (gözlenebilir ve ölçülebilir) bilimsel anlayışın hakim olduğu bir dönemde geliştirilmiştir. Berne, […]